Mensen Maken de Transitie
Samen slim aanpakken
De thuisbasis voor een snellere uitvoering van de verduurzaming van gebouwen

Mensen Maken de Transitie is de thuisbasis voor een snellere uitvoering van de verduurzaming van gebouwen. Gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben zij samen met bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, werknemersorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de koppen bij elkaar gestoken.

Het eerste doel: 1,5 miljoen verduurzaamde gebouwen in 2030, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

volgende
volgende
volgende
volgende